Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2006 , yhteisön rahoitustuen myöntämisestä epidemiologisen selvityksen ja bluetongue-taudin seurantatoimien täytäntöönpanoon kyseisen taudin torjumiseksi Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Luxemburgissa ja Alankomaissa vuosina 2006 ja 2007 toteutettujen hätätoimenpiteiden yhteydessä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6968)