Pisemne zapytanie E-010871/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) do Komisji. Rekultywacja i odkażanie morza kontynentalnego Mar Piccolo w celu hodowli małży