Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o politiki na področju turizma in sodelovanju med javnim in zasebnim sektorjem