Pisemne zapytanie E-9678/10 Pavel Poc (S&D) do Komisji. Nadużywanie przez sieci handlowe pozycji rynkowej w państwach członkowskich UE