Kohtuasi C-799/19: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 25. novembri 2020. aasta otsus (Okresný súd Košice I eelotsusetaotlus – Slovakkia) – NI, OJ ja PK versus Sociálna poisťovňa (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Direktiiv 2008/94/EÜ – Artiklid 2 ja 3 – Töötajate kaitse tööandja maksejõuetuse korral – Mõiste „töötajate rahuldamata nõuded“ ja mõiste „tööandja maksejõuetus“ – Tööõnnetus – Töötaja surm – Mittevaralise kahju hüvitis – Nõude sissenõudmine tööandjalt – Võimatus – Garantiiasutus)