Eurons växelkurs (Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.) 20 april 2021 2021/C 140/01