Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/42 av den 17 januari 2020 om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller klassificering av substansen bambermycin med avseende på MRL-värden (Text av betydelse för EES)