Pisemne zapytanie E-1048/06 skierowane przez: Michaela Cashmana (PSE), Sophię in 't Veld (ALDE), Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) i Alexandra Stubba (PPE-DE) do Rady. praw człowieka w Rosji