Sprawa C-318/07: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 27 stycznia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Hein Persche przeciwko Finanzamt Lüdenscheid (Swobodny przepływ kapitału — Podatki dochodowe — Możliwość odliczenia darowizn dokonanych na rzecz organizacji uznanych za organizacje pożytku publicznego — Ograniczenie możliwości odliczenia do darowizn dokonanych na rzecz organizacji krajowych — Darowizny rzeczowe — Dyrektywa 77/799/EWG — Wzajemna pomoc właściwych władz państw członkowskich w dziedzinie podatków bezpośrednich)