1982 m. liepos 19 d. Tarybos Sprendimas dėl Europos ekonominės bendrijos ir Tailando Karalystės bendradarbiavimo susitarimo dėl manijokų auginimo, marketingo ir prekybos jais