82/495/ETY: Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 1982, Euroopan talousyhteisön ja Thaimaan kuningaskunnan välisen maniokin tuotantoa, kaupan pitämistä ja kauppaa koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä