Nõukogu otsus, 19. juuli 1982, manioki tootmist ja turustamist ning maniokikaubandust käsitleva koostöökokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Majandusühenduse ja Tai Kuningriigi vahel (82/495/EMÜ)