Mål T-639/20: Talan väckt den 22 oktober 2020 – TIB Chemicals mot kommissionen