Rozporządzenie Komisji (WE) nr 38/2005 z dnia 12 stycznia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95