Pisemne zapytanie E-0274/05 skierowane przez: Lukę Romagnoliego (NI) do Komisji. podatków konsumpcyjnych i opłat za paliwa