Zadeva C-362/19 P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 4. marca 2021 – Evropska komisija/Fútbol Club Barcelona, Kraljevina Španija (Pritožba – Državne pomoči – Pomoč, dodeljena nekaterim profesionalnim nogometnim klubom – Člen 107(1) PDEU – Pojem „prednost“ – Shema pomoči – Uredba (EU) 2015/1589 – Člen 1(d) – Nižja davčna stopnja – Nepridobitne organizacije – Manj ugoden davčni odbitek – Vpliv – Nasprotna pritožba – Člena 169 in 178 Poslovnika Sodišča)