Lieta C-362/19 P: Tiesas (piektā palāta) 2021. gada 4. marta spriedums – Eiropas Komisija/Fútbol Club Barcelona, Spānijas Karaliste (Apelācijas sūdzība – Valsts atbalsts – Atbalsts konkrētu profesionālā futbola klubu labā – LESD 107. panta 1. punkts – Jēdziens “priekšrocība” – Valsts atbalsta shēma – Regula (ES) 2015/1589 – 1. panta d) punkts – Samazināta nodokļu likme – Bezpeļņas organizācijas – Mazāk labvēlīgs nodokļu atskaitījums – Ietekme – Pretapelācijas sūdzība – Tiesas Reglamenta 169. un 178. pants)