Asia C-362/19 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 4.3.2021 – Valittajana Euroopan komissio sekä muina osapuolina Fútbol Club Barcelona ja Espanjan kuningaskunta (Muutoksenhaku – Valtiontuki – Eräille ammattilaisjalkapalloseuroille myönnetty tuki – SEUT 107 artiklan 1 kohta – Edun käsite – Tukiohjelma – Asetus (EU) 2015/1589 – 1 artiklan d alakohta – Alennettu verokanta – Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt – Epäedullisempi verovähennys – Vaikutus – Liitännäisvalitus – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 169 ja 178 artikla)