Kohtuasi C-362/19 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 4. märtsi 2021. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Fútbol Club Barcelona, Hispaania Kuningriik (Apellatsioonkaebus – Riigiabi – Teatud professionaalsetele jalgpalliklubidele antud abi – ELTL artikli 107 lõige 1 – Mõiste „eelis“ – Abikava – Määrus (EL) 2015/1589 – Artikli 1 punkt d – Vähendatud maksumäär – Mittetulundusühendused – Ebasoodsam maksuvähendus – Mõju – Vastuapellatsioonkaebus – Euroopa Kohtu kodukorra artiklid 169 ja 178)