de Compte/Парламент TITJUR Определение на председателя на трети състав на Съда от 22 ноември 1982 г. # Henri de Compte срещу Европейски парламент. # Дело 293/82 R.