Pisemne zapytanie E-2898/06 skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) do Rady. integracji Romów w instytucjach UE