Wyrok Sądu (druga izba) z dnia 12 września 2007 r.#Glaverbel SA przeciwko Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.#Sprawa T-141/06. Wyrok Sądu (druga izba) z dnia 12 września 2007 r.