Sprawa T-331/17: Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. — Steifer/EKES (Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury i renty — Uprawnienia emerytalne nabyte przed wstąpieniem do służby Unii — Przeniesienie do systemu Unii — Doliczenie okresu służby — Zwrot kwoty odpowiadającej uprawnieniom emerytalnym nieuwzględnionym przy obliczeniu lat służby uprawniających do emerytury w systemie emerytalnym Unii — Brak nowych istotnych okoliczności faktycznych — Brak usprawiedliwionego błędu — Odpowiedzialność — Niedopuszczalność)