Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.3661 – CDP/Stmicroelectronics)Text av betydelse för EES