Pisemne zapytanie E-2347/04 złożone przez: Maria Maura (PPE-DE) do Komisji. kampanii przeciw płatnemu wypożyczaniu w bibliotekach