Opinia rzecznika generalnego Cruz Vilaça przedstawione w dniu 3 grudnia 1987 r.