Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4096 — Carrefour/Hyparlo) Tekst mający znaczenie dla EOG