Pisemne zapytanie E-1822/04 skierowane przez: Marie-Noëlle Lienemann (PSE) do Komisji. pomocy państwa dla France Télécom