yhdistetyt asiat C-453/18 ja C-494/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 19.12.2019 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Juzgado de Primera Instancia no 11 de Vigo ja Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona – Espanja) – Bondora AS v. Carlos V. C. (C-453/18) ja XY (C-494/18) (Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Eurooppalainen maksamismääräysmenettely – Asetus (EY) N:o 1896/2006 – Lisäasiakirjojen toimittaminen saatavan tueksi – Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot – Direktiivi 93/13/ETY – Tuomioistuimen, jonka käsiteltäväksi asia on saatettu, eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen yhteydessä suorittama valvonta)