Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, sekcja I - Parlament Europejski, sekcja II - Rada, sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości, sekcja V - Trybunał Obrachunkowy, sekcja VI - Komitet Ekonomiczno-Społeczny, sekcja VII - Komitet Regionów, sekcja VIII (A) - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, sekcja VIII (B) - Europejski Inspektor Ochrony Danych (C6-0300/2005 - 2005/2002(BUD))