Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C-328/04 (wniosek Fővárosi Bíróság o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym): postępowanie karne przeciwko Attili Vajnai (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Wykładnia zasady niedyskryminacji — Przepisy krajowe zabraniające pod groźbą kary publicznego używania symbolu w postaci czerwonej gwiazdy pięcioramiennej — Brak właściwości Trybunału)