TITJUR Wyrok Sądu pierwszej instancji (piąta izba) z dnia 30 marca 2006 r. # Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji Wspólnot Europejskich. # Skarga o odszkodowanie - Umowy międzynarodowe - Układ stowarzyszeniowy EWG-Turcja - Unia celna między Wspólnotą Europejską a Turcją - Kompensacyjna pomoc finansowa. # Sprawa T-367/03. Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret przeciwko Radzie i Komisji