Sprawa T-293/04: Skarga wniesiona dnia 9 lipca 2004 r. przez Guy Tacheleta przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich