Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY upoważniająca Francję do wynegocjowania umowy uzupełniającej obowiązujący traktat dwustronny ze Zjednoczonym Królestwem dotyczący budowy i eksploatacji stałego połączenia przez kanał La Manche przez prywatnych koncesjonariuszy