Sprawa T-383/17: Wyrok Sądu z dnia 2 kwietnia 2020 r. – Hansol Paper/Komisja [Dumping – Przywóz niektórych rodzajów lekkiego papieru termoczułego pochodzących z Korei Południowej – Ostateczne cło antydumpingowe – Obliczanie marginesu dumpingu – Obliczanie marginesu szkody – Ustalenie szkody]