Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 623/2013, 27. juuni 2013 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1238/95 seoses Ühenduse Sordiametile tasutava aastamaksu tasemega