Podsumowanie decyzji Wspólnoty w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od 15 czerwca 2004 r. do 15 lipca 2004 r. (opublikowane na mocy art. 12 lub art. 34 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2309/93)