Pisemne zapytanie E-3868/09 skierowała: Corien Wortmann-Kool (EPL) do Komisji. Ekokombi