Pisemne zapytanie E-1686/06 skierowane przez: Juttę Haug (PSE) i Karin Jöns (PSE) do Komisji. artykułu II.5.1. ogłoszenia ogólnych przepisów dotyczących umów w sprawie przyznawania dotacji Komisji Europejskiej