Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4448 — ICA Baltic/RIMI Baltic) Tekst mający znaczenie dla EOG