Bericht van de Commissie over de toepassing van de regionale conventie betreffende de pan-Euromediterrane preferentiële oorsprongsregels of de protocollen betreffende de oorsprongsregels die voorzien in diagonale cumulatie tussen de partijen bij deze conventie 2020/C 67/02