Sprawa C-765/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Koblenz (Niemcy) w dniu 6 grudnia 2018 r. – Stadtwerke Neuwied GmbH / RI