Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/2245 z 19. decembra 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu zriadenom Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o o aktualizáciu prílohy XV (Odstránenie ciel) k dohode