Decizia (UE) 2019/2245 a Consiliului din 19 decembrie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului de asociere reunit în configurația comerț constituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, în ceea ce privește actualizarea anexei XV (Eliminarea taxelor vamale) la acord