Neuvoston päätös (EU) 2019/2245, annettu 19 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä assosiaatiosopimuksella perustetussa kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevässä assosiaatiokomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta sopimuksen liitteen XV (Tullien poistaminen) saattamiseen ajan tasalle