Nõukogu otsus (EL) 2019/2245, 19. detsember 2019, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta kaubanduskoosseisus kokkutulnud assotsieerimiskomitees, mis on moodustatud ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepinguga, seoses lepingu XV lisa (Tollimaksude kaotamine) ajakohastamisega