Sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego z kontroli skuteczności zarządzania Europejskim Bankiem Centralnym w roku budżetowym 2004 wraz z odpowiedziami Europejskiego Banku Centralnego