Sag C-466/19 P: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 28. januar 2021 — Qualcomm, Inc. og Qualcomm Europe, Inc. mod Europa-Kommissionen (Appel – konkurrence – misbrug af dominerende stilling – markedet for UMTS-basebandchipsæt – forordning (EF) nr. 1/2003 – artikel 18, stk. 3 – afgørelse om begæring om oplysninger – spørgsmålet, om de anmodede oplysninger er nødvendige – proportionalitet – bevisbyrde – selvinkriminering)