Uredba Komisije (ES) št. 282/98 z dne 3. februarja 1998 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2568/91 o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah