1989 m. gruodžio 21 d. Dvyliktoji bendrovių teisės tarybos Direktyva dėl vienanarių uždarųjų akcinių bendrovių